Μαθητές με σοβαρές παθήσεις (5% χωρίς εξετάσεις)

  • Οι υποψήφιοι/ες ΕΠΑΛ, πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις, που έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή θα πιστοποιηθούν το Νοέμβριο του 2021 από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές του ν.3794/2009, δύνανται να υποβάλλουν απευθείας ξεχωριστό μηχανογραφικό δελτίο για το 5% των θέσεων εισακτέων με κριτήριο το βαθμό του απολυτηρίου τους. Αν ωστόσο κάποιος/-α από τους/τις υποψήφιοι/ες με σοβαρές παθήσεις επιθυμεί τη συμμετοχή του/της και στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, πρέπει να υποβάλλει την Αίτηση-Δήλωση της παρούσας ώστε να μπορεί να συμμετάσχει κανονικά και στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.