Επικοινωνία και Ιδιωτικότητα

Η επικοινωνία με άλλα άτομα στο Διαδίκτυο είναι συναρπαστική, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους. Μέσω των δυνατοτήτων που μας παρέχει, ανοίγεται ένας ολόκληρος κόσμος γνωριμίας με άλλες χώρες, άλλες γλώσσες, άλλους πολιτισμούς και άλλες εμπειρίες, τις οποίες μπορούμε να μοιραστούμε.

Είναι σημαντικό να έχουμε πάντα υπόψη ότι η δραστηριοποίησή μας στο Διαδίκτυο έχει πολλά κοινά με τη ζωή μας στο φυσικό κόσμο. Και εδώ τίθεται το ζήτημα τόσο της προστασίας των προσωπικών μας δεδομένων, όσο και της ορθής και ηθικής επικοινωνίας με τη βοήθεια της τεχνολογίας, καθώς ότι και αν κάνουμε στο Διαδίκτυο αφήνει ίχνη.

Δείτε στην ενότητα αυτή τις μορφές επικοινωνίας που προσφέρει το Διαδίκτυο και τις προκλήσεις που προκύπτουν από αυτές σε σχέση με την ιδιωτική μας ζωή αλλά και σε σχέση με την ασφάλεια των ανήλικων χρηστών.