Ηλεκτρονικές Εγγραφές

Η  υποβολή αιτήσεων εγγραφής, μετεγγραφής και ανανέωσης εγγραφής για ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2022-2023, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-εγγραφές.