Μαθητεία

Μαθητεία είναι ένας θεσμός που αφορά το μεταλυκειακό έτος για τους απόφοιτους των ΕΠΑΛ, το οποίο υλοποιείται σε συγκεκριμένες ειδικότητες.

Συνδυάζεται η απασχόληση σε εργασιακό χώρο σχετικό με το αντικείμενο που έχει αποφοιτήσει ο σπουδαστής, και συγχρόνως παράλληλη εκπαίδευση και στήριξη από το σχολείο φοίτησης.

Ο μαθητής εντάσσεται ομαλά στην αγορά εργασίας και συνεχίζει την εκπαίδευσή του, αναβαθμίζοντας το πτυχίο του από πτυχίο επιπέδου 4 σε επιπέδου 5, ισότιμο με το πτυχίο των ΔΙΕΚ. (Οι μαθητές μετά την ολοκλήρωση του έτους καλούνται να δώσουν εξετάσεις πιστοποίησης).

ΠΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Διαρκεί 9 μήνες .Από τα μέσα Οκτωβρίου έως μέσα Ιουλίου.156 ημέρες εργασίας.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ;ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΑΔΕΙΑ;

Η εβδομαδιαία απασχόληση του μαθητευόμενου είναι 4 ημέρες ,7 ώρες /ημέρα, στο χώρο εργασίας. Ακόμη γίνεται παρακολούθηση μαθημάτων στη σχολική μονάδα 1 ημέρα την εβδομάδα.

Ο μαθητευόμενος δικαιούται 12 ημέρες άδεια.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟ;

Ο εργοδότης ορίζει κάποιον υπεύθυνο στο χώρο εργασίας ,ο οποίος αναλαμβάνει την εκπαίδευση του μαθητή. Καθημερινά υπογράφεται παρουσιολόγιο από τον εργοδότη και τον μαθητευόμενο και στο τέλος του κάθε μήνα το θεωρεί ο υπεύθυνος επόπτης της μαθητείας.

Ο εργοδότης θα πρέπει να δείχνει επιείκεια και κατανόηση για το επίπεδο γνώσεων του εκπαιδευόμενου, διότι ο μαθητής κάνει τα πρώτα του βήματα στον εργασιακό χώρο .Κύριος στόχος της μαθητείας είναι να κάνει πρακτική εξάσκηση ο μαθητευόμενος των γνώσεων που απέκτησε στο σχολείο και όχι να αποδοκιμάζεται για τις λίγες γνώσεις του.

Να μην κάνει κατάχρηση του ωραρίου πέρα από το 7ωρο που έχει υπογραφθεί στη σύμβαση εργασίας.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ;

Ο μαθητευόμενος θα πρέπει να τηρεί το ωράριο εργασίας του καταστήματος (το 7ωρο που θα οριστεί να εργάζεται).

Να γίνει συμφωνία από την αρχή για τις αρμοδιότητες που θα έχει και τις υπηρεσίες που θα  οφείλει να προσφέρει στον εργασιακό χώρο .

Να συμμορφώνεται με τους κανόνες που έχουν οριστεί.

Να τηρεί τους κανόνες προσωπικής υγιεινής ,να είναι κοινωνικός, ευγενικός και διακριτικός.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ;

Μπορεί είτε μέσω του portal του ΟΑΕΔ να συμπληρώσει αίτηση ενδιαφέροντος ή να έρθει σε επαφή με το σχολείο που πραγματοποιείται η μαθητεία, συμπληρώνοντας αίτηση απασχόλησης μαθητή.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ;

Η επιβάρυνση του εργοδότη είναι 9,30 ε /ημέρα (καλύπτοντας ασφαλιστικές εισφορές και ημερομίσθιο).Δηλαδή 148 ε το μήνα συνολικά.

Ο μαθητευόμενος εισπράττει 21,42€ /ημέρα που περιλαμβάνει επιδότηση ΕΣΠΑ+ ημερομίσθιο του εργοδότη.

Συνολικά ο μαθητευόμενος λαμβάνει 342€ το μήνα.

Μέρες αργιών δεν πληρώνονται.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ;

Ο εργοδότης αν δε μείνει ικανοποιημένος από τον μαθητευόμενο μπορεί να κάνει καταγγελία της σύμβασης μαθητείας ,χωρίς να υποχρεούται να καταβάλλει οικονομική αποζημίωση. Ο λογιστής του εργοδότη διακόπτει τη σύμβαση μέσα από το portal του ΟΑΕΔ και στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Αν επιθυμεί ο μαθητευόμενος να διακόψει τη συνεργασία του ,ενημερώνει τον επόπτη μαθητείας, τον εργοδότη δεύτερο και τέλος ο λογιστής του εργοδότη κάνει διακοπή στο ΕΡΓΑΝΗ. Ο εργαζόμενος θα πρέπει εντός λίγων ημερών να βρει εργασία αλλού ,αλλιώς διακόπτεται η μαθητεία του. Έχει δικαίωμα να αλλάξει εργασιακό χώρο μόνο μία φορά.

Επίσης, ο επόπτης καθηγητής μαθητείας μπορεί να κάνει καταγγελία σύμβασης εργασίας, αν ο μαθητής δεν είναι συνεργάσιμος, τυπικός και έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς.

ΑΝ Ο ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΒΡΕΙ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙ Η ΘΕΣΗ ΑΥΤΗ;

Ναι, οι μαθητές μπορούν να βρουν δικούς τους εργοδότες ,να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο στο σχολείο που πραγματοποιεί το πρόγραμμα της μαθητείας με την υπογραφή του ενδιαφερόμενου εργοδότη. Προηγείται η αίτηση του μαθητή, η αίτηση ενδιαφέροντος εργοδότη και μετά η ηλεκτρονική αίτηση.

ΠΟΣΕΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ;

Δικαιούνται 21 απουσίες+ 2 ημέρες δικαιολογημένες από νοσοκομείο.